Oferta

Oferta „Punktu” obejmuje:

  • rozpoznawanie problemu zgłaszanego przez klienta,
  • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do specjalistycznego leczenia,
  • motywowanie osób pijących szkodliwie i ryzykownie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom (dotyczy też problemu narkotykowego),
  • prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych,
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy domowej,
  • motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
  • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy,
  • współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami trzeźwościowymi mająca na celu osobiste i telefoniczne udzielanie informacji w celu wczesnego zdiagnozowania problemu i poszukiwania rozwiązań,

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.