Rezultaty

Rezultaty działalności „Punktu”

  • zwiększa dostępność, a tym samym skuteczność pomocy dzięki specjalistycznym dyżurom,
  • możliwość korzystania z poradnictwa ma wpływ na wczesne rozpoznanie problemu i jego rozwiązanie oraz chroni przed powstawaniem kolejnych,
  • dzięki kompleksowości działań (w tym współpraca ze Stowarzyszeniami Trzeźwościowymi – grupy AA, kluby abstynenta) zwiększa się skuteczność form pomocy o charakterze długofalowym, a nie tylko interwencji doraźnych.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.