OIK

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowych 

 

Podstawowa działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowych Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” w Katowicach obejmuje:

  • zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych, w tym szczególnie w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu,
  • świadczenie specjalistycznego poradnictwa, w ramach  którego kobiety mogą korzystać z porad, wsparcia i doraźnej pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej oraz z grup dla ofiar przemocy,
  • udzielanie wszechstronnej informacji o pomocy rodzinom w/w w zakresie szeroko pojętej problematyki alkoholowej.

Powyższe formy działalności prowadzone są w ramach umowy z MOPS w Katowicach.

 

Ośrodek dysponuje dziesięcioma miejscami noclegowymi.

Kobiety do Ośrodka mogą zgłaszać się same lub są kierowane przez MOPS lub inne instytucje ( Policja, Straż Miejska )

Ponadto w Ośrodku prowadzony jest „Punkt informacyjno-konsultacyjny i poradnictwo z zakresu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej” w ramach umowy z Urzędem Miasta Katowice od 2004 r.

Do zakresu działalności należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych – w określone dni i godziny tygodnia,
  • udzielanie porad i konsultacji psychologicznych – w określone dni i godziny tygodnia,
  • udzielanie konsultacji terapeutycznych – codziennie,
  • całodobowe telefoniczne rozmowy wspierające, informacyjno-konsultacyjne mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Usługi przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców Katowic ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Szopienice i okolic.

Od 01.02.2013 Ośrodek Interwencji Kryzysowej obsługuje miejski telefon zaufania                           o numerze (32) 256-92-78  w godzinach 15.00 – 7.00.

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.