Współpraca

Ośrodek współpracuje z :

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach,
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPS,
 • Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Policją,
 • Strażą Miejską,
 • Prokuraturą,
 • Sądami,
 • Poradniami i Oddziałami Leczenia Uzależnień,
 • Stowarzyszeniami Abstynenckimi,
 • Grupami AA
 • Szkołami w Szopienicach

Możliwość komentowania jest wyłączona.