Miesięczne archiwum: Listopad 2022

Wybór oferentów

Wybór oferentów na: Zakup i dostarczenie wyspecyfikowanego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym, wgranym oprogramowaniem wybrano: Coma -  Systemy Cyfrowe Janina Łakomy, Andrzej Łakomy sp. j. Wykonanie, wniesienie i montaż 5 blatów            W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wybrano oferty. Oferenci spełniają wszystkie … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zaproszenie do składania ofert na blaty do stołów

ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA: wykonanie, wniesienie i montaż /do posiadanych nóg stołowych/ 5 sztuk blatów dla Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej. Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2022 roku do godziny 14:00.  Prosimy o zapoznanie się z … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA: zakup i dostawę  wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej. Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2022 roku do godziny 14:00. Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Rozstrzygnięcie oferty

Przedmiot zamówienia – „Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej” Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia w ramach programu współfinansowanego ze środków PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze F” Opis przedmiotu zamówienia: Zakup, transport, szafki metalowej, wiszącej na klucze z numeracją, … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj