Rehabilitacja osób chorych psychicznie

Obecne działania organizacji w ramach długofalowego procesu rehabilitacji
społecznej osób chorych psychicznie to:

  • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych psychicznie,
  • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla ok. 34 osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • prowadzenie Hostelu dla 5 mieszkańców- osób z zaburzeniami psychicznymi
  • wspieranie i koordynowanie działalności klubów osób psychicznie chorych oraz klubów ich rodzin,
  • prowadzenie grup wsparcia, arteterapii, grup dyskusyjnych i treningowych,
  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • szkolenie wolontariuszy, opiekunów oraz osób psychicznie niepełnosprawnych, celem poprawy funkcjonowania społecznego,
  • integracja środowiska rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Województwa Śląskiego ( poprzez organizowanie grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, prowadzenie konsultacji rodzinnych),
  • organizowanie ogólnopolskich zjazdów i konferencji naukowych, szkoleniowych poświeconych problemom osób chorych psychicznie,
  • organizowanie szerokiej siatki wsparcia społecznego wokół rynku pracy na rzecz zatrudniania osób psychicznie chorujących w Zakładach Pracy Chronionej oraz innych firmach na stanowiskach chronionych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.