Certyfikat

Warunki uzyskania Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego

  •  ukończenie kursu terapii środowiskowej prowadzonego przez ośrodek akredytowany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
  •  odbycie staży poświęconych poznawaniu specyfiki pracy środowiskowej, w tym 3 miesiące w akredytowanych przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP ośrodkach środowiskowych, 2 miesiące w oddziale psychiatrycznym
  •  odbycie 50 godzin terapii treningowej /grupy Balinta, konsultacje dotyczące problemów w pracy z pacjentem, trening interpersonalny/
  •  dopuszczenie do egzaminu przez specjalistę terapii środowiskowej, sprawującego opiekę nad przebiegiem szkolenia
  •  Organizatorzy dopuszczają możliwość indywidualnego zaliczenia, wymaganych w programie części modułów szkolenia – dotyczy terapii własnej oraz staży – w przypadku, gdy uczestnik szkolenia udokumentuje wieloletni staż pracy w psychiatrii środowiskowej i przedstawi zaświadczenie wystawione przez psychoterapeutę o, co najmniej 50 – godzinnej terapii własnej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.