Szkoleniowcy

 

 •  Prof. dr hab. n.med. Katarzyna Prot – Klinger – współtwórczyni NPOZP, Przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP;
 •  Prof. dr hab.n. med. Bogdan de Barbaro – psychiatra kliniczny, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii i terapii rodzin, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący – Elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1984 roku Członek Korespondent Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Advisory Board pisma “Psychiatry Interpersonal and Biological Processes”. Członek Rady Naukowej pisma „Psychiatria. Medycyna Praktyczna” oraz Rady Programowej pisma „Psychoterapia”.
 •  Prof. dr hab. Jacek Wciórka – specjalista psychiatra, profesor medycyny,pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiej Akademii Nauk. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.Współtworzył polski projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 •  Doc. dr hab. n. med. Robert Pudlo – adiunkt w Katedrze i Oddziale Klinicznym Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; specjalista terapii środowiskowej, wojewódzki konsultant ds. psychiatrii;
 •  dr n. med. Małgorzata Pudlo – specjalista psychiatra, ordynator oddziału psychiatrycznego w „Centrum Psychiatrii” w Katowicach
 •  dr hab. n. med., dr n. humanistycznych Piotr Gorczyca – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii ŚUM w Tarnowskich Górach;
 •  dr n. med. Agnieszka Gorczyca – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP,specjalista terapii środowiskowej; filozof;
 •  Lek.med. Krzysztof Czuma – kierownika szkolenia „Terapeuta środowiskowy”, specjalista psychiatra, Specjalista Terapii Środowiskowej;
 •  Lek. med. Andrzej Kareł – specjalista psychiatra, dyr. ds. medycznych NZOZ „Feniks”, specjalista psychiatrii środowiskowej, Przewodniczący Śląskiej Filii Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 •  Lek.med Krzysztof Kotrys – specjalista psychiatra, certyfikat psychoterapeuty nr 225 (1993 r), oraz certyfikat superwizora nr 76 (2002) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2001 r przewodniczący Śląskiej Filii Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
 •  Lek.med. Ewa Jasińska – Rudzka – specjalista psychiatra, kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego „Centrum Psychiatrii” w Katowicach; specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Bożena Dorożyńska – psycholog kliniczny, ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Ewa Jędrychowska – Płonka – specjalista z zakresu psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Sonia Korus – psycholog, psychoterapeuta, Specjalista Terapii Środowiskowej
 •  Mgr Robert Radwański – psycholog, ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Teresa Wajand – specjalista z zakresu psychologii klinicznej, ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Irena Wytyczak – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Irena Goralczyk – psycholog, psychoterapeuta uzależnień,
 •  Mgr Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog,kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach; Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w interwencji kryzysowej, Certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP; członek Rady Certyfikacyjnej Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA w Warszawie – od 2010r Przewodnicząca Rady; Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach;
 •  Mgr Przemysław Motyl- mgr pracy socjalnej, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Mgr Grażyna Płaszczyk – mgr profilaktyki społecznej resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień;
 •  Mgr Dariusz Polakowski – mgr ekonomii /specjalność polityka społeczna/, absolwent studiów doktoranckich, doradca zawodowy, specjalista terapii środowiskowej;
 •  Dr n. med. Radosław Tomalski – specjalista psychiatra, psychoterapeuta PTP;
 •  Mgr Edyta Życińska – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Psychoterapii.

Możliwość komentowania jest wyłączona.