Projekty w trakcie realizacji

  • 2012-2014 „ Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym Zdrowie – Praca – Sukces” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu: ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wartość projektu: 1.472.080,00 zł

Projekt realizowany z Instytutem Integracji Społecznej w Katowicach oraz     z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Katowicach

Lider projektu: Instytut integracji Społecznej

  • „Założenie Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych psychicznie” – projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Rodzin „Psyche”

Możliwość komentowania jest wyłączona.