Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Kontakt: (wymagane)

(telefon komórkowy, email, telefon stacjonarny)

Wykształcenie

Rok uzyskania świadectwa maturalnego

Inne dyplomy, certyfikaty (wraz z datą uzyskania kwalifikacji)

Przebieg dalszego kształcenia

Doświadczenie w pracy z ludźmi

(praca zawodowa, staże, wolontariat, inny rodzaj udokumentowanej pracy w zakresie pomagania innym; prosimy podać miejsce
wykonywanej pracy, zakres czynności, lata lub miesiące pracy)

Motywacja do zostania Terapeutą Środowiskowym:i

(maksymalnie w 10 zdaniach)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląskie Stowarzyszenie "Ad vitam Dignam" moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883).

Możliwość komentowania jest wyłączona.