Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” informuje, że dokonano wyboru oferenta.

„Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej i zakup niezbędnego wyposażenia” – kwota dofinansowania 90 218 56 zł

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” informuje, że dokonano wyboru oferenta na realizację projektu:

„Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach programu współfinansowanego ze środków  PFRON pod nazwą „Wyrównywanie różnic między regionami III – obszar F”.

Został wybrany następujący wykonawca:

Oknobank – Drzwi Ireneusz Rosiak ul. Strzelców Bytomskich 16     40 – 308 Katowice

Zakres robót:

  • Wymiana 3 okien /sale 5 i 5a/

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zapytanie ofertowe na remont i zakup niezbędnego wyposażenia

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.
Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert do dnia 23.02.2023 do godziny 14:00

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wybór oferentów

Wybór oferentów na:

  1. Zakup i dostarczenie wyspecyfikowanego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym, wgranym oprogramowaniem wybrano:
    Coma -  Systemy Cyfrowe Janina Łakomy, Andrzej Łakomy sp. j.

  1. Wykonanie, wniesienie i montaż 5 blatów

           W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wybrano oferty.

Oferenci spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jednak złożone przez nich oferty przekraczają możliwości finansowe w ramach zaplanowanego budżetu.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zaproszenie do składania ofert na blaty do stołów

ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA:

wykonanie, wniesienie i montaż /do posiadanych nóg stołowych/ 5 sztuk blatów dla Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2022 roku do godziny 14:00. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i zapraszamy do składania ofert.
Dokumenty do pobrania:

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA:

zakup i dostawę  wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego wraz
z niezbędnym oprogramowaniem dla Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2022 roku do godziny 14:00.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i zapraszamy do składania ofert.
Dokumenty do pobrania:  

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Rozstrzygnięcie oferty

Przedmiot zamówienia – „Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej” Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia w ramach programu współfinansowanego ze środków PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze F”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, transport, szafki metalowej, wiszącej na klucze z numeracją, zamykana
na min. 30 kluczy

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2: złożoną przez HMC
Internet Solutions „Marcin Hankiewicz”

Przeprowadzono ponownie postępowanie na :
Zakup, transport, wniesienie regałów metalowych – 3 szt.

1. Wykaz wykonawców/dostawców, którzy złożyli ofertę – brak ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wybór oferentów

„Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej i zakup niezbędnego wyposażenia”
– kwota dofinansowania 90 218 56 zł
Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” informuje, że dokonano wyboru
oferentów na realizację projektu:
„Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad
Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach programu
współfinansowanego ze środków PFRON pod nazwą „Wyrównywanie różnic
między regionami III – obszar F”.

Zostali wybrani następujący wykonawcy:
1. ZHPU „B-Z” ul. Energetyków 5 , 43 – 170 Łaziska Górne
Zakres robót:

  • Wymiana 3 okien /sale 5 i 5a/
  • Cyklinowanie podłóg drewnianych w salach terapeutycznej i socjalno –terapeutycznej, malowanie wraz z niezbędnymi pracami remontowymi/sale 5 i 6/
  • Malowanie ściany po wymianie okna /sala 5 a/

2. Grupa Vera Sp. z o.o. ul. Wandy 38/1, 41 – 500 Chorzów

Zakres robót:

  • Tapicerowanie 35 foteli

3. Meble Krzysztof Piotrowski, ul. Śląska 33/7 , 41 – 600 Świętochłowice
Zakres robót:

  •  Wykonanie, transport , wniesienie, montaż szafy ubraniowej do pracowni

rękodzieła artystycznego, szafek do zaplecza socjalnego
4. Silesia Meble Sp. z o.o. , ul. Główna 63, 44 – 230 Bełk
Dostawa i wniesienie szafek metalowych aktowych. – 4 szt.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ponowne zapytanie ofertowe na szafki metalowe- szafka na klucze

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ponowne zapytanie ofertowe na szafki metalowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Szafki metalowe – zapytanie ofertowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj