Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej

plakatremontpoprawiony

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Remont w WTZ dofinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice

dofinansowanieadvitam

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

„Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej” – kwota dofinansowania 112 242,18 zł

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” informuje, że dokonano wyboru oferentów na przeprowadzenie:

„Remontu w Warsztacie Terapii Zajęciowej” Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” w ramach programu współfinansowanego ze środków PFRON  „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze F”.

Zostali wybrani następujący wykonawcy:

Część nr 1): Pomalowanie ścian przylegających do powierzchni podłogowych, wymienialnych wykładzin /korytarz/, malowanie ścian na korytarzu po wymianie 2 grzejników, roboty malarskie odtworzeniowe przy wymianie 30 grzejników: roboty  odtworzeniowe przy wymianie 32 grzejników

ZHPU „B-Z”

ul. Energetyków 5 | 43-170 Łaziska Górne

Część nr 2): Wymiana 36 grzejników C.O

GZ BUD Grzegorz
Zapał Usługi Instalacyjne

ul. Słoneczników 45A/6
42-606 Tarnowskie Góry

Część nr 3): Wymiana wykładziny podłogowej na korytarzach i sali gimnastycznej wraz
z likwidacją   progów.

Zakład Usług Budowlanych
„KOSZT-BUD”
Bogusław Ursoń

ul. Portowa 18
41-400 Mysłowice

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

1% podatku

list1

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zakończenie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowych

     Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam“ informuje, że z dniem 01 styczeń 2021r. zakończył działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla rodzin z problemem alkoholowym.
W trakcie długoletniej działalności (od 1993 r.) w Ośrodku realizowano zadania przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Ośrodka.
Pomocy Społecznej – do głównych zaliczyć można  całodobowe schronienie dla kobiet
i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz całodobowy dyżur telefoniczny. Dodatkowym zadaniem była  praca socjalna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
W ramach umowy z Urzędem Miasta od 2004 r. prowadzono punkt informacyjno – konsultacyjny i poradnictwo z zakresu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy domowej.

     Od 1 lutego 2013 r. ,także na zlecenie Urzędu Miasta  w Katowicach, prowadzono Miejski Telefon Zaufania.
Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam“ będzie  kontynuować działania na rzecz osób w sytuacji kryzysowej;  osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” serdecznie dziękuje wszystkim Pracownikom Ośrodka za wieloletnią pracę.

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

logobezpiecznewtz

 

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach jest beneficjentem grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Bezpośrednim odbiorcą w/w grantu jest Warsztat Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” w Katowicach.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę  z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Wysokość uzyskanego grantu to 9 072.00 zł

 / Umowa nr UEB/000031/12/D/

plakat_Bezpieczne WTZ

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OPP 1 %

jedenprocent

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

PODZIĘKOWANIE

Podziekowania

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zakończenie projektu „Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”

Uprzejmie informujemy że w raz z końcem roku 2019 r. Śląskie Stowarzyszenie ,, Ad Vitam Dignam” w Katowicach zakończył realizację projektu ,,Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne dla rodzin uczestników w projekcie – Marzec 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 13.03.2019 r. o godz. 12.30 – 14.30 oraz 21.03.2019 r. od godz. 11.30 – 13.30.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj