Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień

Obecne działania Stowarzyszenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień to:

  • prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym,
  • prowadzenie schroniska dla kobiet i dzieci doznających przemoc.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.