Zarząd

Bożena Dorożyńska  - prezes – e – mail: wtz.dignam@wp.pl   tel: /32/ 255 89 74

Krystyna Niemiec – wiceprezes tel.:607 177 941

Wioletta Żuber – Wróblewska – e-mail:wioletta.zuber@gmail.com  tel:/32/ 603 85 33

Jolanta Świerczok – sekretarz – e-mail:sdsavd@poczta.onet.pl  tel.:/32/ 255 71 96

Ewa Jędrychowska – Płonka – członek Zarządu e-mail: ewa_ j2@interia.pl  tel.:/32/ 255 71 96

 

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Kotrys

Teresa Wajand

Irena Wytyczak

Możliwość komentowania jest wyłączona.