Szkolenia / konferencje

Cyklicznie, co 2 lata Śląskie Stowarzyszenie jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji: ”Kazuistyka w psychiatrii”. Ostatnia – VII konferencja – odbyła się 6-7 października 2011 roku.

Komitet naukowy:

prof.Jacek Wciórka(przewodniczący)

prof.Janusz Heitzman,doc.Małgorzata Janas-Kozik,

prof.Irena Krupka-Matuszczyk,doc.Piotr Gorczyca,

prof.Janusz Perzyński,dr Robert Pudlo,

prof.Małgorzata Rzewuska

Komitet organizacyjny:

Krzysztof Czuma (honorowy przewodniczący),

Anna Gąsiorek-Pakosz(przewodnicząca),

Beata Galoch-Wilczek,Krzysztof Kotrys,

Małgorzata Pudlo,Maciej Matuszczyk(obsługa informatyczna),

Maciej Żerdziński.

 

,,Kazuistyka w Psychiatrii” to formułą konferencji sprawdzona od kilkunastu lat. Na jej treść tradycyjnie składają się prace kazuistyczne nadsyłane przez psychiatrów i psychologów klinicznych z całej Polski. Pojawiają się w nich trudności diagnostyczne, terapeutyczne, ale też zadziwienia i fascynacje praktykujących klinicystów. Przedstawienie ich szerszemu gremium jest okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, ale też konfrontacji własnych koncepcji z poglądami innych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.