ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.
Nasz Dom pomaga w:
- nabywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
- przygotowaniu do podjęcia pracy lub nauki
- realizowaniu i poszerzaniu swoich zainteresowań
- rozwijaniu umiejętności w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz rodzinnych
- atrakcyjnym i efektywnym planowaniu czasu wolnego
W ofercie również:
- zajęcia sportowe w MOSiR Mysłowice
- posiłki w ramach treningu kulinarnego w pracowni gastronomiczno-terapeutycznej
- spotkania klubowe
Program wspierająco-aktywizujący jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników realizowany w oparciu o:
- terapię grupową
- terapię indywidualną
- terapię zajęciową
- treningi umiejętności społecznych
- konsultacje rodzinne
- konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym
- grupę edukacyjno – wspierającą dla rodzin i bliskich
Zapraszamy do korzystania z zajęć prowadzonych w naszym Domu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 a na spotkania Klubu Uczestnika „Nadzieja” w każdy wtorek od godz. 16.00-18.00.
Kontakt: tel./fax 32 255 71 96, e-mail: sdsavd@poczta.onet.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” Ul. Oswobodzenia 92, 40-405 Katowice

INFORMACJE :

Środowiskowy Dom Samopomocy prz Śl. Stow. Ad Vitam Dignam :

1)   w trybie ciągłym począwszy od października 2012 odbywają się staże dla psychologów kształcących się w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.  Staże dotyczą zdobywania wierdzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu  metod rehabilitacji  pacjentów z rozpoznaniem psychozy, głównie schizofrenii.

2) w ramach projektu ” KIS Praca Zdrowie Sukces „  w dniu 20 grudnia 2012 zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  Klub Integracji Społecznej działający przy  Ś.D.S. Ad Vitam Dignam.

3)  w ramach projektu ” KIS Praca Zdrowie Sukces „  pierwsza grupa  uczestników Projektu -  20  osób -  ukończyła w styczniu 2013  zajęcia Warsztaty Rozwoju Osobistego oraz  Warsztaty Rozwoju Zawodowego  prowadzone w siedzibie  KIS.  Obecnie uczestnicy tej grupy  rozpoczęli w lutym 2013  zajęcia językowe i  warszaty z zakresu informatyki oraz kursy zawodowe.

4) w miesiącach luty, marzec , kwiecień 2013 będzie trwać  rekrutacja do  II  edycji  Projektu , której celem będzie pozyskanie  kolejnej grupy 20 osób – Uczestników Projektu.

5) informacje na temat rekrutacji w siedzibie KIS ( telefon :  32 2557196 ) , MOPS Katowice i  Instytucie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach przy ul. Kościuszki 44 ( telefon  32 2538021 ).

Możliwość komentowania jest wyłączona.