Informacja o kursie „Terapeuta środowiskowy”

 

            Szanowni Państwo, 

Śląskie Stowarzyszenie ”Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało akredytację Ministerstwa Zdrowia na przeprowadzenie całościowego szkolenia „Terapeuta środowiskowy” po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w dwuletnim cyklu szkoleń z zakresu pracy środowiskowej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie obejmuje:

  • 138 godz. wykładów
  • 180 godzin warsztatów
  • 50 godzin konsultacji grupowych z elementami terapii własnej.

Zajęcia poprowadzą psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci – specjaliści psychiatrii środowiskowej. /szczegółowy program szkolenia na stronie: WWW.advitamdignam.org/. Cykl obejmuje 11 czterodniowych modułów szkoleniowych; spotkania będą odbywały się raz na dwa miesiące od czwartku do niedzieli. Zajęcia prowadzone będą w Katowicach.

Ofertę kierujemy do osób, które mają:

1.    wykształcenie co najmniej średnie

2.    trzyletni staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

3.    motywację niezbędną do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Potwierdzenie powyższych wymagań powinno być udokumentowane stosownymi zaświadczeniami i świadectwami /dokumenty potwierdzone przez Specjalistę terapii środowiskowej/ i przesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres organizatora szkolenia. Jeżeli w Państwa ośrodku nie ma Specjalisty terapii środowiskowej można zwrócić się z prośbą do osób posiadających certyfikat, pracujących w innych ośrodkach – lista osób – Specjalistów terapii środowiskowej jest umieszczona na stronie Regionalnej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP; prosimy o rekomendację pracodawcy.

Decyzję o przyjęciu na kurs podejmie, po rozmowie kwalifikacyjnej, Komisja złożona ze Specjalistów terapii środowiskowej, powołana przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.

Absolwenci kursu, po odbyciu 5 miesięcznego stażu w akredytowanych Ośrodkach i po zdaniu egzaminu zdobędą Certyfikat Terapeuty Środowiskowego i uprawnienia do wykonywania zawodu.

         

 

Całkowity koszt szkolenia wynosi:

§  2 – letni kurs 6400.00 zł

§  staże  – 1000.00 zł

 

Przewidujemy płatność kwartalną.  Koszt obejmuje szkolenie i materiały szkoleniowe

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu dostępne są na stronie: WWW.advitamdignam.org

Formularz zgłoszeniowy kursu dostępny jest tutaj.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:


Bożena Dorożyńska – kierownik kursu tel.: /32/ 255 89 74 /od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00/ ; 609 611 600; bdorozynska@poczta.onet.pl

 

Ewa Jędrychowska Płonka koordynator kursu tel.: /32/255 71 96; 602 364 083

ewa_j2@interia.pl

 

Informacja o organizatorze:

 Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Stowarzyszenie powstało w 1993 roku, zrzesza profesjonalistów –psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarki, pracowników socjalnych zajmujących się leczeniem, rehabilitacją osób chorujących psychicznie.

Stowarzyszenie prowadzi:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób chorujących na schizofrenię /od 1996 roku/
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych/od 1998 roku/
  • Mieszkanie treningowe
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Od wielu lat Stowarzyszenie jest realizatorem programów celowych na rzecz środowiska osób chorujących psychicznie; współorganizatorem spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby po kryzysach psychicznych; aktywnie włącza się w działania na rzecz środowiska osób chorujących.

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”, jako jedyne w Polsce, realizowało pilotażowy kurs „Terapeuta środowiskowy”. Kurs ukończyło 95 osób.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.