Ponowne zapytanie ofertowe na szafki metalowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Szafki metalowe – zapytanie ofertowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Szafa + szafki – zapytanie ofertowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wymiana tapicerki – zapytanie ofertowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.


Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

„Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” – Zapytanie ofertowe

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze F” na „Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” i zakup niezbędnego wyposażenia.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, zachęcamy do składania ofert.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu istnieje możliwość wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej

plakatremontpoprawiony

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Remont w WTZ dofinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice

dofinansowanieadvitam

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

„Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej” – kwota dofinansowania 112 242,18 zł

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” informuje, że dokonano wyboru oferentów na przeprowadzenie:

„Remontu w Warsztacie Terapii Zajęciowej” Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” w ramach programu współfinansowanego ze środków PFRON  „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze F”.

Zostali wybrani następujący wykonawcy:

Część nr 1): Pomalowanie ścian przylegających do powierzchni podłogowych, wymienialnych wykładzin /korytarz/, malowanie ścian na korytarzu po wymianie 2 grzejników, roboty malarskie odtworzeniowe przy wymianie 30 grzejników: roboty  odtworzeniowe przy wymianie 32 grzejników

ZHPU „B-Z”

ul. Energetyków 5 | 43-170 Łaziska Górne

Część nr 2): Wymiana 36 grzejników C.O

GZ BUD Grzegorz
Zapał Usługi Instalacyjne

ul. Słoneczników 45A/6
42-606 Tarnowskie Góry

Część nr 3): Wymiana wykładziny podłogowej na korytarzach i sali gimnastycznej wraz
z likwidacją   progów.

Zakład Usług Budowlanych
„KOSZT-BUD”
Bogusław Ursoń

ul. Portowa 18
41-400 Mysłowice

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

1% podatku

list1

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zakończenie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowych

     Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam“ informuje, że z dniem 01 styczeń 2021r. zakończył działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla rodzin z problemem alkoholowym.
W trakcie długoletniej działalności (od 1993 r.) w Ośrodku realizowano zadania przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Ośrodka.
Pomocy Społecznej – do głównych zaliczyć można  całodobowe schronienie dla kobiet
i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz całodobowy dyżur telefoniczny. Dodatkowym zadaniem była  praca socjalna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
W ramach umowy z Urzędem Miasta od 2004 r. prowadzono punkt informacyjno – konsultacyjny i poradnictwo z zakresu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy domowej.

     Od 1 lutego 2013 r. ,także na zlecenie Urzędu Miasta  w Katowicach, prowadzono Miejski Telefon Zaufania.
Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam“ będzie  kontynuować działania na rzecz osób w sytuacji kryzysowej;  osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” serdecznie dziękuje wszystkim Pracownikom Ośrodka za wieloletnią pracę.

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj