WOLONTARIUSZ poszukiwany!

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” (Katowice -Janów ul. Oswobodzenia 92) zaprasza wolontariuszy do współpracy przy realizacji projektu „Ku Życiu Godziwemu – Jestem Obywatelem i Pracownikiem”.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna obecnych i przyszłych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenia? Lubisz pomagać osobom potrzebującym? Masz wolny czas? Skontaktuj się z nami- nr tel. (32) 255 89 74 lub 519 797 739 w godz. 8.00-16.00.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne dla rodzin uczestników w projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 13.09.2018 r. o godz. 11.30 – 13.30 oraz 27.09.2018 r. od godz. 11.30 – 13.30.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Porady prawnika dla uczestników i rodzin objętych projektem

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 5.07.2018 r. o godz. 12.00-14.00 oraz 25.07.2018 r. od godz. 9.30 do 11.30.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Porady prawnika dla uczestników i rodzin objętych projektem

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 17.04.2018 r. o godz. 9.30-11.30 oraz 26.04.2018 r. od godz. 15.00 do 17.00.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Rekrutacja do projektu ”Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem.”

Śląskie Stowarzyszenie ,, Ad Vitam Dignam” w Katowicach realizuje projekt ,,Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa obecnych oraz przyszłych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej po kryzysie psychicznym lub/i z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Zaplanowane formy wsparcia w projekcie:

§  Treningi kompetencji społecznych.

§  Wsparcie specjalistów z zakresu: doradztwa zawodowego, psychologii, pracy socjalnej.

§  Kursy zawodowe i rozwijające zainteresowania.

§  Płatne staże i praktyki.

§  Zajęcia relaksacyjne w ogrodzie sensorycznym.

§  Konsultacje z zakresu wizażu, dietetyki oraz fizjoterapii.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o dostarczenie uzupełnionych dokumentów, znajdujących się w załączniku oraz dołączenie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i dostarczenie ich osobiście pod adres: Śląskie Stowarzyszenie ”Ad Vitam Dignam”, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Oswobodzenia 92  40-405 Katowice

Przed przystąpieniem do rekrutacji, zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dostępni pod numerem telefonu: 32 255 89 74

ankieta rekrutacyjna

regulamin rekrutacji

Opina lekarska

REGULAMIN PROJEKTU

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

”Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”

Śląskie Stowarzyszenie ,, Ad Vitam Dignam” w Katowicach realizuje projekt ,, Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Czas trwania projektu: 02.01.2018r. do 30.12.2019r.

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Światowy Tydzień Mózgu 14.03.2016 – 15.03.2016

obrazek

 

 

Sosnowiec, 19 lutego 2016 r.

Światowy Tydzień Mózgu
w Humanitas

Światowy Tydzień Mózgu to wydarzenia poświęconego zagadnieniom komunikacji, psychologii społecznej oraz psychologii biznesu.
Konferencja odbędzie się we 14 i 15 marca w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec).

Projekt jest pierwszym tego typu wydarzeniem w regionie, które koncentruje się na tematyce psychologii grup, komunikacji, neurodydaktyki – tematów ważnych
w codziennym funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego, przedsiębiorców
i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kół naukowych skupionych wokół tematyki neurobiologii, neuroedukacji oraz lokalnych społeczności (w tym młodych rodziców) zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat funkcjonowania mózgu.

Tematyka konferencji przewiduje tematy ważne dla różnych grup społecznych – mówi Ewa Bensz, koordynator projektu. Nasi eksperci opowiedzą o zdrowiu psychicznym, marketingu sensorycznym, technikach pamięciowych, zaburzeniach osobowości – jest to szerokie spectrum zagadnień, związanych z funkcjonowaniem naszego mózgu.

Wydarzenie przewiduje część wykładową, podczas której wystąpią eksperci m.in.
z zakresu: psychologii biznesu, coachingu, psychologii klinicznej. W drugim dniu zaplanowane są warsztaty praktyczne m.in. z psychologii zarządzania, funkcjonowania pamięci czy psychoterapii.

Do wsparcia merytorycznego wydarzenia zaproszone zostały podmioty medyczne
i naukowe, wydawnictwa branżowe, oraz instytucje zajmujące się zagadnieniami psychologii biznesu, psychologii społecznej i neurodydaktyki.

Formularz zgłoszeniowy oraz program wydarzenia znajdują się na stronie:

http://www.humanitas.edu.pl/pl/Swiatowy_Tydzien_Mozgu

Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela koordynator projektu – Ewa Bensz – Kierownik Działu Promocji Wyższej Szkoły Humanitas, tel. 606 486 233,
e-mail: ewa.bensz@humanitas.edu.pl

Śląskie Stowarzyszenie  „Ad Vitam Dignam” obejmuje honorowy patronat nad  powyższą konferencją.

Program 3

Humanitas

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ślaskie Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego 07.10.2015 – 10.10.2015

Plakat Zdrowia Psychicznego5

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Harmonogram Śląskich Obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego

PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO

07 października 2015, godz. 10:00 – 16:00 – impreza plenerowa - 10:00 rozpoczęcie     imprezy, wystawa i kiermasz prac pacjentów i uczestników/przez cały  czas trwania imprezy, początek konkursu malarskiego i fotograficznego (pt: ”Dzień Zdrowia Psychicznego”), pokaz mody.

Prezentacje prac i kiermasz miejscowych ośrodków:

1. Ruda Śląska Oddział Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego,
2. CZP Feniks Katowice,
3. CZP Feniks Gliwice,
4. Poradnia Ochrony Zdrowia Psychicznego, T. Warakomski, M. Skowron,
Psychiatryczny Oddział Dzienny, Ruda Śląska,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób
Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Przystań”, Katowice,
6. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego
w Chorzowie,
7. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach Dotyczących Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy MOPS, Katowice,
8. Dzienny Odział Rehabilitacji Psychiatrycznej przy NZOZ Psych-Med., Gliwice,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”
w Katowicach,
10.Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja”
w Czeladzi,
11.Centrum Psychiatrii, Katowice,
12.Środowiskowy Dom Samopomocy Bytom,
13.Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec,
14.WTZ przy SP ZOZ, Bielsko-Biała,
15.Śląskie Stowarzyszenie Rodzin „Psyche”, Katowice,

   • 12:00 występ muzyczny pacjentów z Dziennego Oddziału Rehabilitacji            Psychiatrycznej przy NZOZ Psych-Med., Gliwice,
   • 13:30 MDK „Koszutka”- filia Dąb- Happening Uśmiechnij się,
   • 14:00 występ aktorów Teatru „RAWA” z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, pt:”JESTEŚMY”
  • 16:00- Zakończenie

 

KONFERENCJA

„PRZEZWYCIĘŻYĆ KRYZYS PSYCHICZNY”

08 października 2015, godz. 09:00 – 15:00 – Sala Sejmu Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice, ulica Ligonia 46

Wystąpienia profesjonalistów oraz osób, które doświadczyły psychozy, doświadczyły hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym, borykały się z trudnościami powtórnej adaptacji do funkcjonowania społecznego.

Słuchacze są zaproszeni do aktywnego udziału: dzielenia się własnymi doświadczeniami i wszyscy wspólnie do wyciągania wniosków i wdrażania w życie rozwiązań pomagających zdrowieć.

Program:

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników,

09.00 – 09.15 Uroczyste rozpoczęcie: Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Barbara Daniel,

09.15 – 10.00 dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki, (Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie) „Rozważania o zdrowieniu z psychozy z perspektywy profesjonalistów i pacjentów”,

10.00 – 10.45 „Szpital nie wystarczy” -mgr Barbara Banaś, (Kraków),

10.45 – 11.30 „Zdrowienie – trudna decyzja” Marek Zygmunt Miszczak (Lublin)

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.45 „Jak zaistniałam na nowo”, Aleksandra Kożuszek (Wrocław),

12.45 – 13.30 „Katharsis”, Liliana Borycka (Wrocław),

13.30 – 14.00 „Stygma – co to jest i jaka rolę pełni w zdrowieniu”, dr Artur Kochański (Lublin)

14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny,

15.00 Zakończenie

BIEG PO ZDROWIE PSYCHICZNE

10 października 2015, godz. 10:00, Park Śląski Chorzów, wydawanie numerów startowych w dniu biegu w godzinach 8:00 – 9:45, Stadion Śląski (wjazd od Centrum Handlowego), dystans 3 km (dwie pętle)

Na starcie biegu powinni stanąć ramie w ramie pacjenci, lekarze, psycholodzy, terapeuci, rodziny, bliscy osób chorujących a także urzędnicy, biegacze, sportowcy i inne osoby dla których inicjatywa promowania zdrowia psychicznego jest ważna, a problemy osób chorujących psychicznie bliskie sercu.

Zgłoszenia:                                                                                                                                              W biegu wystartuje 200 osób, decyduje kolejność zgłoszeń, które należy wysłać na      adres: augustjakubik@op.pl  podając imię, nazwisko rok urodzenia oraz klub lub miejscowość. Lista startowa będzie aktualizowana na stronie: augustjakubik.pl

Nagrody:                                                                                                                                     trzy pierwsze osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają: rękodzieło artystyczne wykonane w ramach prac terapeutycznych w ośrodkach terapeutycznych działających na rzecz psychiatrii.                                                                                                                                 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje w czasie zawodów, ciepły posiłek, szatnie.                                           Sponsor biegu: Behaper s.c. A.K. Dezor                                                                   Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

DNI OTWARTE:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie, 13.10.2015r.(wtorek) w godzinach; 10:00 – 13:00                                                     2. WTZ przy SP ZOZ wspólnie z Bielskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychiatrii Piknik Jesienny z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Rozpoczęcie o 11.00 na terenach zielonych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102.                                                                                                         3. Dzienny Odział Rehabilitacji Psychiatrycznej przy NZOZ Psych-Med Gliwice                                                                                                                                                                                           Z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego i Otwartych Drzwi Dla Schizofrenii organizowany jest całodniowy wyjazd do Złotego Potoku w Jurze dla pacjentów Oddziału i PZP w dn.9.09.2015

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Projekt „Przystań poezji”

Projekt „Przystań poezji”

Projekt „Przystań poezji” został zrealizowany przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” razem z partnerem Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Jego celem było wspieranie osób po przebytych kryzysach psychicznych poprzez rozwój ich pasji i zainteresowań, a także budowanie relacji pomiędzy środowiskami osób zdrowych i chorujących psychicznie. Projekt został podsumowany wydaniem tomiku poezji Zygmunta Kocha, zatytułowanego „Przystań”, a także organizacją promującego zbiór wierszy spotkania literackiego, które odbyło się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. /2014 r./

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj