„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

logobezpiecznewtz

 

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach jest beneficjentem grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Bezpośrednim odbiorcą w/w grantu jest Warsztat Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” w Katowicach.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę  z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Wysokość uzyskanego grantu to 9 072.00 zł

 / Umowa nr UEB/000031/12/D/

plakat_Bezpieczne WTZ

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OPP 1 %

jedenprocent

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

PODZIĘKOWANIE

Podziekowania

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zakończenie projektu „Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”

Uprzejmie informujemy że w raz z końcem roku 2019 r. Śląskie Stowarzyszenie ,, Ad Vitam Dignam” w Katowicach zakończył realizację projektu ,,Ku życiu godziwemu – jestem obywatelem i pracownikiem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne dla rodzin uczestników w projekcie – Marzec 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 13.03.2019 r. o godz. 12.30 – 14.30 oraz 21.03.2019 r. od godz. 11.30 – 13.30.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Poszukujemy instruktora terapii zajęciowej do pracowni ogrodniczej!

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację społeczno-zawodową dla osób po kryzysach psychicznych.

Poszukujemy instruktora terapii zajęciowej do pracowni ogrodniczej.

Oferujemy pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu. Na początek umowa na okres próbny, docelowo na stałe.

Do głównych zadań instruktora terapii zajęciowej należeć będzie między innymi:

 • organizacja i prowadzenie zajęć w pracowni ogrodniczej,
 • praca merytoryczna, prowadzenie dokumentacji uczestników oraz dokumentacji wewnętrznej,
 • współudział w tworzeniu, omawianiu i weryfikacji Indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników warsztatu,
 • współpraca z innymi pracownikami warsztatu.

Wymagania na stanowisku instruktor terapii zajęciowej:

 • wykształcenie: ukończenie policealnej szkoły o specjalności terapia zajęciowa lub ukończenie studiów wyższych z zakresu terapii zajęciowej lub ukończenie studiów wyższych wraz z ukończonym kursem dającym kwalifikacje instruktora terapii zajęciowej,
 • doświadczenie pracy z osobami po kryzysach psychicznych- minimum rok,
 • dodatkowym atutem będzie wykształcenie ogrodnicze lub doświadczenie w pracach ogrodniczych.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres mailowy: wtz.dignam@wp.pl , pocztą lub osobiście na adres: Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Oswobodzenia 92, 40-405 Katowice. Kontakt pod numerem tel. 32 2558974, osoba do kontaktu Bożena Dorożyńska.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 5 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Oferta zatrudnienia na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach

Oferta zatrudnienia na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach

 

 

Wymagania  niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. psychologia lub pedagogika lub nauki o rodzinie lub praca socjalna lub polityka społeczna.
 • 5  letni staż pracy w  tym co najmniej 3 letni staż w instytucjach pomocowych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi.
 • Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub studia podyplomowe na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego kodeksu  postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania pracą zespołu.
 •  Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, odporność nas stres.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej i związanej z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje:

1.  Warunki pracy na w/w stanowisku : praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy  ( CV).

Prosimy przesyłać na adres e-mail:
wtz.dignam@wp.pl

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne dla rodzin uczestników w projekcie – Luty 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 07.02.2019 r. o godz. 11.30 – 13.30 oraz 14.02.2019 r. od godz. 11.30 – 13.30.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

WOLONTARIUSZ poszukiwany!

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” (Katowice -Janów ul. Oswobodzenia 92) zaprasza wolontariuszy do współpracy przy realizacji projektu „Ku Życiu Godziwemu – Jestem Obywatelem i Pracownikiem”.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna obecnych i przyszłych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenia? Lubisz pomagać osobom potrzebującym? Masz wolny czas? Skontaktuj się z nami- nr tel. (32) 255 89 74 lub 519 797 739 w godz. 8.00-16.00.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne dla rodzin uczestników w projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości korzystania z porad prawnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniach 13.09.2018 r. o godz. 11.30 – 13.30 oraz 27.09.2018 r. od godz. 11.30 – 13.30.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod telefonem: 519-797-739.

O terminach porad u prawnika w następnych miesiącach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj